­

vlf logo

Aanvraag lidmaatschap VLF

Naam(*)
Graag naam invullen

Geslacht(*)
Maak uw keuze

Titel
Invalid Input

Voorletters(*)
Graag voorletter(s) invullen

Roepnaam(*)
Graag roepnaam invullen

Geboortedatum(*)
Graag geboortedatum invullen

Privé-adres(*)
Graag privé-adres invullen

Postcode(*)
Graag postcode invullen

Plaats(*)
Graag plaats invullen

Telefoon - privé(*)
Graag telefoon invullen

E-mail - privé(*)
Graag geldig e-mailadres invullen

Werkzaam in(*)

Maak uw keuze

Naam instelling(*)
Graag naam instelling invullen

Adres instelling(*)
Graag adres instelling invullen

Postcode instelling(*)
Graag Postcode instelling invullen

Plaats instelling(*)
Graag plaats instelling invullen

Telefoon - werk(*)
Graag telefoon instelling invullen

email instelling (= eigen e-mail werk)(*)
Graag geldig e-mailadres werk invullen

Het aantal formatieplaatsen fte
incl. de leidinggevende(*)
Graag aantal formatieplaatsen invullen

Bent u opgeleid tot fysiotherapeut(*)
Maak uw keuze

Indien geen fysiotherapeut, welke opleiding(en) heeft u dan genoten

Huidige functie binnen de afdeling(*)
Maak uw keuze

Bent u een door de manager geautoriseerd vertegenwoordiger of eerst aanspreekbare van de afdeling fysiotherapie.
Ongeldige invoer

Welke managementaken heeft u toebedeeld gekregen.

Als u een academische scholing heeft gevolgd,
graag aangeven

Heeft u specifieke kennis / expertise / netwerk
van belang voor de VLF

ALs u lid bent van een beroepsvereniging,
graag aangeven

Als u bestuurlijke ervaring heeft, graag aangeven

(*)
Graag aanvinken

Graag de vier cijfers invullen die u ziet(*)
Graag de vier cijfers invullen die u ziet
Nieuwe combinatieFoutieve invoer

Verzenden

­