vlf logo

Inloggen voor leden VLF

Lidmaatschap VLF
Leden zijn zij die de leiding hebben over een fysiotherapeutische of paramedische dienst in een instelling voor intramurale gezondheidszorg in Nederland.

Contributie
De contributie voor het VLF-lidmaatschap bedraagt € 240,00 per jaar (2024)


Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de VLF is NL18 RABO 0360633218


Toelating

Het bestuur bepaalt of een kandidaat aan de lidmaatschapcriteria voldoet.


Introductie

Nieuwe leden worden tijdens de algemene ledenvergadering geïntroduceerd.
Nieuwe leden worden gevraagd zich aan de vergadering voor te stellen.


Aanvraag lidmaatschap VLF