vlf logo

Inloggen voor leden VLF

Elke twee jaren organiseert het bestuur van de VLF studiedagen over actuele thema’s. Deze thema’s hebben immer betrekking op managementvraagstukken. De leden van de VLF worden in de gelegenheid gesteld twee dagen in een rustige omgeving - onder deskundige leiding – kennis te nemen van nieuwe opvattingen m.b.t. hun werkzaamheden als leidinggevende.

De afgelopen jaren zijn de volgende onderwerpen belicht:

 • 2023: Psychologie van het leidinggeven door: Afke van der Wouw, Piet Nibbelink en Hans van der Loo.
 • 2016: Leiderschap in een veranderende wereld.
  door Rudi Jansman (Bindje), Engbert Beuker en Thomas Blekman.
 • 2011: Financiering in de zorg.
  door Steven Lugard (Tragpi) en Ger Thijssen (Amphia Ziekenhuis).
 • 2010:Verbinding van persoon en professional.
  (mens en manager, persoonlijke effectiviteit)
  door HDsupport: Thea Stappers en Thecla Wolf
 • 2006: Competentiemanagement: hype of hulpmiddel
  door Uiterwaal, ondersteuning en advies Personeel en Organisatie.
 • 2004: De ondernemende fysiotherapeut; de ins en outs van ondernemen en een ondernemingsplan
  door “De Baak”, managementcentrum VNO-NCW,
 • 2002: Het INK-managementmodel
  door Bering Consult
 • 2000: Creatief denken
  door QreaCom
 • 1998: De Kracht van de matrix
  door Peter Camp
 • 1997: Strategisch Management,
  door VDO Opleidings- en adviescentrum, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • 1995: Mobiliteitsvergroting
  door Kern Konsult