vlf logo

Inloggen voor leden VLF

Organisatie van de vereniging

  • Bestuur, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en leden.
  • Algemene ledenvergadering, die het bestuur toetst.
  • Commissie en werkgroepen.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering komt 4 x per jaar bijeen op een centraal gelegen plaats en is als volgt ingedeeld:

ochtendprogramma:

  • de VLF in discussie: discussie aan de hand van stellingen.
  • de VLF-ledenvergadering: verloopt volgens een agenda met behandeling van notulen, mededelingen, informatie-uitwisseling, informatie van de werkvloer.

middagprogramma:
waarin meestal aan de hand van een thema een actueel management-onderwerp wordt uitgediept.